Musical Babies

Zajęcia muzyczno - ruchowe po angielsku dla dzieci w wieku od 6 miesięcy do 3 lat wraz z opiekunem.

Celem zajęć muzyczno - ruchowych jest:

  1. poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów po angielsku za pomocą rymowanek i piosenek
  2. osłuchanie się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka w przedszkolu
  3. ukształtowanie poczucia rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu oraz poprzez różnorodne zabawy muzyczne
  4. rozwinięcie koordynacji ruchowej
  5. nabycie umiejętności słuchania
  6. poznanie przez mamę lub opiekuna piosenek i rymowanek po angielsku do wykorzystania we wspólnej zabawie z dzieckiem poza zajęciami
  7. umożliwienie mamie poznania innych mam dziećmi w podobnym wieku oraz spędzenia wolnego czasu

Zajęcia odbywają się w grupach wiekowych:

  • I grupa od 6 miesięcy do 1 roku
  • II grupa od 1 roku - do około 2 lat
  • III grupa od 2 lat do 3 lat

Musical Babies - Mini Klub

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 18 miesięcy do 4 lat, na program stanowiący połączenie zajęć językowych Musical Babies z zajęciami adaptacyjno -edukacyjnymi dla dzieci spragnionych kontaktów z rówieśnikami. Spotkania odbywają się w gronie 10 uczestników. W spotkaniach uczestniczą opiekunowie.


Zobacz też program dla dzieci starszcyh
ENGLISH @ MUSICALBABIES

Google+