Oferta specjalna

Szkoła jest uhonorowana Certyfikatem „European English Label”- Europejski Znak Jakości w dziedzinie nauczania języka angielskiego najmłodszych dzieci. Konkurs organizowany jest przez Komisje Europejską i Ministerstwo Edukacji.

Przedstawiamy Państwu ofertę zajęć z języka angielskiego w programie Musical Babies dla dzieci w wieku żłobkowym oraz Musical English w wieku przedszkolnym. Zakres nauczania obejmuje licencjonowany program dla wszystkich grup wiekowych.

Proponowany harmonogram zajęć: grupy żłobkowe – 1 w tygodniu

grupy przedszkolne - 2 x w tygodniu W wymiarze czasowym dostosowanym do wieku dzieci.

Opłata za zajęcia ustalana jest z Dyrektorem placówki indywidualnie w zależności od ilości dzieci uczęszczających na zajęcia oraz struktury organizacyjnej zajęć.

Musical Babies – zajęcia muzyczno – ruchowe po angielsku na podstawie rymowanek i piosenek licencjonowanego programu Musical Babies – grupa od 18 miesięcy do 3 lat w podziale na grupy .

Musical English I – grupa 3 - 4 latków; licencjonowany program muzyczno – ruchowy z rozszerzoną częścią nauczania języka angielskiego.

Musical English II I III – grupa 4-6 latków licencjonowany program muzyczno – ruchowy z rozszerzoną częścią nauczania języka angielskiego

Musical Babies oraz Musical English to program, mający na celu połączenie istotnych elementów ułatwiających przyswajanie języka obcego, a mianowicie wczesne, bezstresowe osłuchanie się z językiem, zabawy z rytmem i ruch. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim i na ich etapy składa się śpiewanie piosenek, mówienie rymowanek przy równoczesnym wykonywaniu określonych, często zabawnych czynności przez dzieci, ćwiczenia wykształcające poczucie rytmu, zabawy ruchowe, oraz taniec do muzyki ludowej i etnicznej. Istotną rolę spełniają wszelakie pomoce wizualne i dydaktyczne, obrazujące słownictwo używane w piosenkach. Zajęcia mają głównie charakter języka mówionego, tzn. nauka ma charakter praktyczny, co pozwala prowadzić zajęcia z dziećmi, które nie potrafią czytać i pisać. Wykorzystujemy do tego flash cards, karty memory, zabawy ruchowe z piłką, woreczkami, szarfami itp., zagadki i rebusy, puzzle, bingo, materiały tekstylne: plansze z rzepami, wycinanki, kolorowanki oraz ćwiczenia językowe kalambury- język ciała, jak również materiały audiowizualne. Ważnym elementem zajęć, w szczególności w najmłodszych grupach jest zachowanie określonej rutyny, dzięki której dzieci czują się bezpiecznie i są świadome następowania po sobie każdego z etapów zajęć.

Do płytek CD w programie Musical Babies dodatkowo wykorzystujemy materiały oraz piosenki i rymowanki z programu Super Simple Learning and Songs, Play Me, Sea Star , Cookies and Friends oraz Teddys Train.

Po każdym etapie tematycznym organizujemy konkursy dla dzieci, doceniając ich pracę nagrodami, co motywuje ich do dalszej edukacyjnej zabawy.

Zajęcia Musical Babies wspomagają następujące elementy rozwoju dzieci (wg skali Gardnera)

Inteligencja językowa
Poprzez poznanie przez dziecko prostych słów i zwrotów w języku angielskim za pomocą łatwo i przyjemnie przyswajanych piosenek i rymowanek, oraz osłuchanie się z naturalnym językiem mówionym, co może być szczególnie owocne w późniejszej nauce języka. Także poprzez różnorodne ćwiczenia kojarzeniowe.

Inteligencja muzyczna
Poprzez umożliwienie dziecku obcowania z muzyką klasyczną, ludową, czy etniczną. Poznanie zasad rytmu, ćwiczenia umuzykalniające i wykształcające poczucie rytmu, oraz stymulujące synchronizację półkul mózgowych, co według wyników wielu badań może nie tylko przygotować mózg do przyszłej nauki czytania, ale w szczególności nauki języka obcego. Inteligencja muzyczna jest także rozwijana poprzez umożliwienie nabycia przez dziecko wrażliwości muzycznej, oraz umiejętności słuchania.

Inteligencja ruchowa
Poprzez ćwiczenia i zabawy usprawniające koordynację ruchową i obie motoryki. Także poprzez taniec do różnorodnej muzyki, od skocznej muzyki irlandzkiej oraz szkockiej do bardzo rytmicznej afrykańskiej.

Inteligencja interpersonalna
Poprzez nabycie umiejętności przebywania w grupie rówieśników, interakcji z innymi, dzielenia się, nabywanie cierpliwości i ogólnie przyjętych zasad zachowania społecznego.

Cele i efekty zajęć

Dla dzieci Musical Babies /English to zajęcia, podczas których:
• Poznają proste słowa i zwroty angielskie za pomocą rymowanek i piosenek angielskich, stopniowo z wiekiem włączają się w śpiewanie samych piosenek i mówienie rymowanek wraz z pokazywaniem określonych czynności.
• Osłuchują się z językiem angielskim, co pomoże w późniejszej nauce języka.
• Wykształcają wyczucie rytmu za pomocą prostych instrumentów muzycznych, tańca, ruchu, oraz poprzez różnorodne gry i zabawy, nabywając bądź usprawniając przy tym koordynację ruchową.
• Nabywają niezastąpioną umiejętność słuchania

NOWOŚĆ :

raz na kwartał proponujemy twórcze zabawy z gliną i innymi materiałami plastycznymi ” po angielsku ”.
Warsztat językowy połączony z zajęciami plastyczno- ceramicznymi.

Praktyczne poznanie rytmu języka poprzez: słuchanie, powtarzanie słów i zwrotów, jak również porozumiewanie się podczas wykonywania zajęć plastycznych przebywając w otoczeniu języka.

NOWOŚĆ

Od poprzedniego roku szkolnego współpracujemy z ZAGRODA EDUKACYJNĄ zrzeszoną w Ogólnopolskiej Sieci Zagród Edukacyjnych dla dzieci w BESKIDZIE NISKIM w miejscowości ŁOSIE.
Dla przedszkoli współpracujących z Musical Babies organizujemy warsztaty językowe w plenerze w formie wycieczek jednodniowych lub dłuższe pobyty „ zielone przedszkola” z szeregiem atrakcji z regionu. Tematyka spotkań dostosowana do wieku dzieci; dostępna na stronie www.skraweknieba.eu

ZAPRASZAMY DO EDUKACYJNEJ ZABAWY !

Szczegółowe informacje dla przedszkoli: 607/172073

Zapraszamy dyrektorów przedszkoli do współpracy !
Musical Babies

Google+